Kommenteeri

Miks töötajad lahkuvad?

Miks inimesed lahkuvad töökohalt?

Töökohtade vahetamine on tänapäeval üsna levinud nähtus ning paljud inimesed otsustavad oma praeguselt töökohalt lahkuda erinevatel põhjustel. 

Karjäärivõimalused

Üks peamisi põhjuseid, miks inimesed töökohalt lahkuvad, on karjäärivõimaluste puudumine. Kui töötaja tunneb, et tema potentsiaali ja oskusi ei hinnata ning tal puudub edutamise võimalus, võib ta otsustada leida uue töökoha, kus on paremad väljavaated karjääriredelil tõusmiseks. 

Motivatsioon

Kui töötajad ei tunne end töökohal väärtustatuna või kui nende tööülesanded ei paku piisavalt väljakutseid, võib tekkida ebakindlus ja madal motivatsioon. See võib viia soovini lahkuda ning otsida uut keskkonda, kus nad saavad tunda end motiveerituna ja oma täit potentsiaali rakendada. 

Juhtimine

Juhtimisel on oluline roll töökeskkonna loomisel ning inimeste motiveerimisel. Kui töötajad kogevad halba juhtimist, nagu näiteks autoritaarsust, ebakompetentsust või puudulikku suhtlemist, võib see olla tugev stiimul töökohalt lahkumiseks. Inimesed soovivad tunda, et nad tegutsevad juhiga koostöös, ning omada toetavat ja inspireerivat töökeskkonda. 

Tasustamine

Palgatingimused ja pakutavad hüved on samuti olulised tegurid, miks inimesed võivad töökohalt lahkuda. Kui töötajad tunnevad, et nende töö ei ole tasustatud õiglaselt või kui konkureerivad ettevõtted pakuvad paremaid hüvesid, võivad nad otsustada minna sinna, kus neid rohkem väärtustatakse. 

Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee andmetel on 10 peamist töösuhte lõpetamise põhjust ehk tõuketegurit:

 • Motivatsioonilangus

 • Kehv juhtimiskvaliteet

 • Rahulolematus põhitöötasuga

 • Kehv tööprotsesside korraldus

 • Ebapiisavad väljavaated palgatõusule

 • Juhtide sõnade ja tegude vaheline ebakõla

 • Juhtide lugupidamatu suhtumine töötajatesse

 • Töötajate arvamusega mittearvestamine

 • Ebaõiglane kohtlemine töökohal

 • Ebaõiglane tasustamine

Töötajate hoidmine on organisatsiooni edu seisukohalt äärmiselt oluline. Kui töötajad tunnevad end motiveerituna, rahulolevana ja pühendununa, suureneb nende produktiivsus ning organisatsioon saab luua tugeva meeskonna, mis püsib kaua.

Keskkond

Oluline on luua töökeskkond, kus töötajad saavad oma ideid väljendada ja kaasa rääkida. Loovus ja autonoomia aitavad inimestel tunda end iseseisvana ning julgustavad neid panustama ettevõtte arengusse. Samuti on oluline pakkuda toetust ja ressursse, mis võimaldavad töötajatel oma tööd tõhusalt teha.

Arenguvõimalused

Töötajate arengu toetamine on oluline, et hoida neid motiveerituna ja pühendununa. Pakkuge regulaarselt tagasisidet ja võimalusi professionaalseks arenguks ning edutamiseks. Investeerige koolitusprogrammidesse ja mentorlusse, et aidata töötajatel arendada oma oskusi ja saavutada karjäärieesmärke. Palju abi on regulaarsetest üks-ühele kohtumistest.

Tasakaal

Töö- ja eraelu tasakaal on tähtis tegur, mis mõjutab töötajate rahulolu. Püüdke luua paindlikud töökorralduse võimalused, mis võimaldavad töötajatel töö- ja isiklikku elu paremini ühildada. Toetage puhkuse- ja taastumisaegu ning julgustage töötajaid võtma endale vajalikke pause ja puhkepäevi.

Tunnustus ja motiveerimine

Töötajate tunnustamine ja motiveerimine on võimas vahend nende hoidmiseks. Olge teadlikud töötajate saavutustest ning avaldage neile tunnustust ja kiitust. Looge motiveerivaid stiimuleid, nagu boonused, preemiad või arenguvõimalused, mis innustavad töötajaid püüdlema paremate tulemuste poole.

Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee andmetel on 10 peamist tõmbetegurit (kui töötasu suurus jääb samaks):

 • Rohkem ja suuremad preemiad

 • Huvitavam töö

 • Tasustatud lisapuhkus või vabad päevad

 • Paremad erialased arenguvõimalused

 • Esimestel haiguspäevadel keskmise palga säilitamine

 • Usaldusväärne juhtkond, kelle sõnad ja teod on kooskõlas

 • Parem juhtimiskvaliteet

 • Paindlikumad võimalused töö- ja isikliku elu ühildamiseks

 • Parem tööprotsesside korraldus

 • Stabiilsem ja kindlam tööandja

Inimeste lahkumine töökohalt võib olla tingitud mitmetest põhjustest nagu puuduvad karjäärivõimalused, ebakindlus, halb juhtimine ja ebaõiglane tasustamine. Selline lahkumine võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi nagu kvalifitseeritud tööjõu kaotus, madalam töötajate rahulolu ning reputatsioonikahju ettevõttele. Tööandjad peaksid püüdma luua motiveerivat töökeskkonda, mis võimaldab töötajatel oma potentsiaali maksimaalselt rakendada ja tunda end väärtustatuna, vähendades seeläbi töökohalt lahkumise soovi.

Töötajate hoidmine on oluline organisatsiooni edukuse ja töökeskkonna loomise seisukohalt. Loov ja toetav töökeskkond, töötajate arenguvõimalused, tasakaal töö- ja eraelu vahel, tunnustus ja motiveerimine ning suhtlus ja kaasamine on strateegiad, mis aitavad suurendada töötajate rahulolu ja pühendumust. Investeerides töötajatesse ja luues positiivse töökeskkonna, saavad organisatsioonid luua tugeva meeskonna, säilitada enda talente ning saavutada paremaid tulemusi.


Kui vajad abi värbamisel või otsid lahendusi töötajate motiveerimiseks, siis võta meiega ühendust siit!

Meie meililistiga saad liituda siin! Erialaseid nipid ja nõuanded on siis regulaarselt sulle kättesaadavad.

Allikad:

https://www.personaliuudised.ee/uudised/2022/12/06/miks-tootajad-lahkuvad

Sinu Personalileidja


Lisa kommentaar

Email again: